اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Gift

  • 46.04

    اکوییتی (USD)

  • 44.23

    موجودی (USD)

  • 49.07%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

415

سودآور, %

66.99

همراه با ضرر, %

33.01

فاکتور بازیابی

0.53

وضعیت سود و زیان, USD

13.87

حداکثر سود روزانه, USD

27.02

حداکثر ضرر روزانه, USD

-26.93

حداکثر افت کار, %

92.84

سن, روز

366

روزهای همراه با سود

146

روزهای همراه با ضرر

140

روزهای همراه با سود, %

61.75

روزهای همراه با ضرر, %

38.25

پوزیشن‌های سودآور

278

پوزیشن‌های همراه با ضرر

137

بازگشت: ماه گذشته, %

73.69

بازگشت: 7 روز گذشته, %

8.23

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

100.00

500.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

25.00%

20.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه