اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Разгон х100_from_10 $_to_1.000$

Разгон х100_from_10 $_to_1.000$

  • 12.03

    اکوییتی (USD)

  • 12.03

    موجودی (USD)

  • 30.53%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

702

سودآور, %

34.05

همراه با ضرر, %

65.53

فاکتور بازیابی

0.31

وضعیت سود و زیان, USD

654.3

حداکثر سود روزانه, USD

224.27

حداکثر ضرر روزانه, USD

-125.53

حداکثر افت کار, %

97.15

سن, روز

206

روزهای همراه با سود

54

روزهای همراه با ضرر

37

روزهای همراه با سود, %

82.04

روزهای همراه با ضرر, %

17.96

پوزیشن‌های سودآور

239

پوزیشن‌های همراه با ضرر

460

بازگشت: ماه گذشته, %

-74.22

بازگشت: 7 روز گذشته, %

-25.69

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

150.00

1000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

50.00%

50.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه