اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Academy Hamed

Academy Hamed

  • 0.00

    اکوییتی (USD)

  • 0.00

    موجودی (USD)

  • -10.04%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

2

سودآور, %

0

همراه با ضرر, %

100

فاکتور بازیابی

-0.99

وضعیت سود و زیان, USD

-30.33

حداکثر سود روزانه, USD

0

حداکثر ضرر روزانه, USD

0

حداکثر افت کار, %

10.1

سن, روز

11

روزهای همراه با سود

0

روزهای همراه با ضرر

0

روزهای همراه با سود, %

100

روزهای همراه با ضرر, %

0

پوزیشن‌های سودآور

0

پوزیشن‌های همراه با ضرر

2

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

1000.00

4000.00

5000.00

10000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

49.00%

48.00%

47.00%

45.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه