اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

daily 20%

  • 22.38

    اکوییتی (USD)

  • 41.30

    موجودی (USD)

  • -97.18%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

72

سودآور, %

56.94

همراه با ضرر, %

43.06

فاکتور بازیابی

-0.99

وضعیت سود و زیان, USD

-172.96

حداکثر سود روزانه, USD

24.3

حداکثر ضرر روزانه, USD

-125.27

حداکثر افت کار, %

98.26

سن, روز

16

روزهای همراه با سود

4

روزهای همراه با ضرر

4

روزهای همراه با سود, %

75

روزهای همراه با ضرر, %

25

پوزیشن‌های سودآور

41

پوزیشن‌های همراه با ضرر

31

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

1000.00

10000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

40.00%

30.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه