اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

MILADVERSE

MILADVERSE

  • 260.60

    اکوییتی (USD)

  • 260.60

    موجودی (USD)

  • 10.85%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

123

سودآور, %

47.97

همراه با ضرر, %

52.03

فاکتور بازیابی

0.33

وضعیت سود و زیان, USD

44.33

حداکثر سود روزانه, USD

51.6

حداکثر ضرر روزانه, USD

-30.38

حداکثر افت کار, %

32.96

سن, روز

13

روزهای همراه با سود

3

روزهای همراه با ضرر

5

روزهای همراه با سود, %

61.54

روزهای همراه با ضرر, %

38.46

پوزیشن‌های سودآور

59

پوزیشن‌های همراه با ضرر

64

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

300.00

1000.00

10000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

50.00%

40.00%

30.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه