اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Dre🅰️m hunters

Dre🅰️m hunters

  • 700.00

    اکوییتی (USD)

  • 700.00

    موجودی (USD)

  • 4774.40%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

342

سودآور, %

70.47

همراه با ضرر, %

27.78

فاکتور بازیابی

51.02

وضعیت سود و زیان, USD

1483.25

حداکثر سود روزانه, USD

216.13

حداکثر ضرر روزانه, USD

-161.26

حداکثر افت کار, %

93.58

سن, روز

39

روزهای همراه با سود

24

روزهای همراه با ضرر

5

روزهای همراه با سود, %

87.18

روزهای همراه با ضرر, %

12.82

پوزیشن‌های سودآور

241

پوزیشن‌های همراه با ضرر

95

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

20.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه