اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

White Capital Х2

White Capital Х2

  • 9310.79

    اکوییتی (USD)

  • 4559.16

    موجودی (USD)

  • 36.05%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

128

سودآور, %

27.34

همراه با ضرر, %

72.66

فاکتور بازیابی

0.61

وضعیت سود و زیان, USD

-2068.84

حداکثر سود روزانه, USD

1631.03

حداکثر ضرر روزانه, USD

-1386.8

حداکثر افت کار, %

58.88

سن, روز

208

روزهای همراه با سود

77

روزهای همراه با ضرر

80

روزهای همراه با سود, %

61.54

روزهای همراه با ضرر, %

38.46

پوزیشن‌های سودآور

35

پوزیشن‌های همراه با ضرر

93

بازگشت: ماه گذشته, %

52.78

بازگشت: 7 روز گذشته, %

22.84

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه