اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Forextabrizturk

Forextabrizturk

  • 201.38

    اکوییتی (USD)

  • 201.38

    موجودی (USD)

  • -96.74%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

583

سودآور, %

58.49

همراه با ضرر, %

41.17

فاکتور بازیابی

-0.97

وضعیت سود و زیان, USD

-234.15

حداکثر سود روزانه, USD

436.52

حداکثر ضرر روزانه, USD

-588.2

حداکثر افت کار, %

99.37

سن, روز

172

روزهای همراه با سود

60

روزهای همراه با ضرر

40

روزهای همراه با سود, %

76.74

روزهای همراه با ضرر, %

23.26

پوزیشن‌های سودآور

341

پوزیشن‌های همراه با ضرر

240

بازگشت: ماه گذشته, %

37.48

بازگشت: 7 روز گذشته, %

37.48

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

2000.00

5000.00

10000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

40.00%

30.00%

25.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه