اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Big secret

Big secret

  • 2929.84

    اکوییتی (USD)

  • 2997.02

    موجودی (USD)

  • 199.57%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

286

سودآور, %

50

همراه با ضرر, %

49.65

فاکتور بازیابی

6.04

وضعیت سود و زیان, USD

6147.02

حداکثر سود روزانه, USD

350

حداکثر ضرر روزانه, USD

-319

حداکثر افت کار, %

33.03

سن, روز

632

روزهای همراه با سود

144

روزهای همراه با ضرر

149

روزهای همراه با سود, %

76.42

روزهای همراه با ضرر, %

23.58

پوزیشن‌های سودآور

143

پوزیشن‌های همراه با ضرر

142

بازگشت: ماه گذشته, %

1.69

بازگشت: 7 روز گذشته, %

-0.53

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

37.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه