اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Goldman

  • 123.28

    اکوییتی (USD)

  • 162.14

    موجودی (USD)

  • -42.50%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

34

سودآور, %

76.47

همراه با ضرر, %

23.53

فاکتور بازیابی

-0.53

وضعیت سود و زیان, USD

-67.86

حداکثر سود روزانه, USD

29.73

حداکثر ضرر روزانه, USD

-94.41

حداکثر افت کار, %

79.57

سن, روز

12

روزهای همراه با سود

4

روزهای همراه با ضرر

6

روزهای همراه با سود, %

50

روزهای همراه با ضرر, %

50

پوزیشن‌های سودآور

26

پوزیشن‌های همراه با ضرر

8

بازگشت: ماه گذشته, %

-42.50

بازگشت: 7 روز گذشته, %

28.15

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه