اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Investing in Forex

Investing in Forex

  • 2500.48

    اکوییتی (USD)

  • 2500.48

    موجودی (USD)

  • 21.68%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

43

سودآور, %

76.74

همراه با ضرر, %

23.26

فاکتور بازیابی

0.92

وضعیت سود و زیان, USD

445.48

حداکثر سود روزانه, USD

512.05

حداکثر ضرر روزانه, USD

-440.69

حداکثر افت کار, %

23.64

سن, روز

8

روزهای همراه با سود

4

روزهای همراه با ضرر

2

روزهای همراه با سود, %

75

روزهای همراه با ضرر, %

25

پوزیشن‌های سودآور

33

پوزیشن‌های همراه با ضرر

10

بازگشت: ماه گذشته, %

21.68

بازگشت: 7 روز گذشته, %

21.81

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه