اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

GOLD AI ROBOT

GOLD AI ROBOT

  • 0.76

    اکوییتی (USD)

  • 0.76

    موجودی (USD)

  • -97.92%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

216

سودآور, %

86.11

همراه با ضرر, %

13.43

فاکتور بازیابی

-0.98

وضعیت سود و زیان, USD

-907.24

حداکثر سود روزانه, USD

471.31

حداکثر ضرر روزانه, USD

-1392.81

حداکثر افت کار, %

99.64

سن, روز

22

روزهای همراه با سود

2

روزهای همراه با ضرر

1

روزهای همراه با سود, %

95.45

روزهای همراه با ضرر, %

4.55

پوزیشن‌های سودآور

186

پوزیشن‌های همراه با ضرر

29

بازگشت: ماه گذشته, %

-97.92

بازگشت: 7 روز گذشته, %

0.00

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

2000.00

20000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

40.00%

35.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه