اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

%100 MZ)Target over)

%100 MZ)Target over)

  • 29.54

    اکوییتی (USD)

  • 29.54

    موجودی (USD)

  • 638.50%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

30

سودآور, %

86.67

همراه با ضرر, %

13.33

فاکتور بازیابی

14.6

وضعیت سود و زیان, USD

25.54

حداکثر سود روزانه, USD

9.21

حداکثر ضرر روزانه, USD

0

حداکثر افت کار, %

43.75

سن, روز

16

روزهای همراه با سود

9

روزهای همراه با ضرر

0

روزهای همراه با سود, %

100

روزهای همراه با ضرر, %

0

پوزیشن‌های سودآور

26

پوزیشن‌های همراه با ضرر

4

بازگشت: ماه گذشته, %

638.50

بازگشت: 7 روز گذشته, %

20.47

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

30.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه