اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Victory

  • 35.47

    اکوییتی (USD)

  • 35.47

    موجودی (USD)

  • 202.39%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

56

سودآور, %

69.64

همراه با ضرر, %

30.36

فاکتور بازیابی

7.95

وضعیت سود و زیان, USD

23.74

حداکثر سود روزانه, USD

5.86

حداکثر ضرر روزانه, USD

0

حداکثر افت کار, %

25.46

سن, روز

12

روزهای همراه با سود

7

روزهای همراه با ضرر

0

روزهای همراه با سود, %

100

روزهای همراه با ضرر, %

0

پوزیشن‌های سودآور

39

پوزیشن‌های همراه با ضرر

17

بازگشت: ماه گذشته, %

202.39

بازگشت: 7 روز گذشته, %

72.18

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه