اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

only eur/usd

only eur/usd

  • 399.14

    اکوییتی (USD)

  • 399.14

    موجودی (USD)

  • -16.57%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

21

سودآور, %

85.71

همراه با ضرر, %

14.29

فاکتور بازیابی

-0.28

وضعیت سود و زیان, USD

74.46

حداکثر سود روزانه, USD

42.69

حداکثر ضرر روزانه, USD

-56.34

حداکثر افت کار, %

58.52

سن, روز

14

روزهای همراه با سود

4

روزهای همراه با ضرر

7

روزهای همراه با سود, %

50

روزهای همراه با ضرر, %

50

پوزیشن‌های سودآور

18

پوزیشن‌های همراه با ضرر

3

بازگشت: ماه گذشته, %

-16.57

بازگشت: 7 روز گذشته, %

-17.36

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

1000.00

5000.00

10000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

20.00%

18.00%

16.00%

14.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه