اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Sand Man

  • 62.95

    اکوییتی (USD)

  • 61.41

    موجودی (USD)

  • 2060.77%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

14

سودآور, %

85.71

همراه با ضرر, %

14.29

فاکتور بازیابی

44.99

وضعیت سود و زیان, USD

49.15

حداکثر سود روزانه, USD

24.53

حداکثر ضرر روزانه, USD

-1.76

حداکثر افت کار, %

45.81

سن, روز

19

روزهای همراه با سود

9

روزهای همراه با ضرر

1

روزهای همراه با سود, %

94.74

روزهای همراه با ضرر, %

5.26

پوزیشن‌های سودآور

12

پوزیشن‌های همراه با ضرر

2

بازگشت: ماه گذشته, %

2060.77

بازگشت: 7 روز گذشته, %

146.13

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

190.00

490.00

990.00

1990.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

49.00%

45.00%

41.00%

39.00%

35.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه