اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Forexxx2023

Forexxx2023

  • 777.68

    اکوییتی (USD)

  • 777.68

    موجودی (USD)

  • -38.28%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

58

سودآور, %

41.38

همراه با ضرر, %

58.62

فاکتور بازیابی

-0.69

وضعیت سود و زیان, USD

-482.32

حداکثر سود روزانه, USD

222

حداکثر ضرر روزانه, USD

-304.3

حداکثر افت کار, %

55.67

سن, روز

8

روزهای همراه با سود

2

روزهای همراه با ضرر

3

روزهای همراه با سود, %

62.5

روزهای همراه با ضرر, %

37.5

پوزیشن‌های سودآور

24

پوزیشن‌های همراه با ضرر

34

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

100.00

500.00

1000.00

5000.00

10000.00

50000.00

100000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

50.00%

45.00%

40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه