اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

NIGHT LIGHT

NIGHT LIGHT

  • 1173.14

    اکوییتی (USD)

  • 1189.17

    موجودی (USD)

  • 801.06%

    بازگشت

آمارهای دیگر

پوزیشن‌ها

3353

سودآور, %

70.74

همراه با ضرر, %

29.02

فاکتور بازیابی

20.35

وضعیت سود و زیان, USD

1168.61

حداکثر سود روزانه, USD

99.95

حداکثر ضرر روزانه, USD

-159.8

حداکثر افت کار, %

39.36

سن, روز

691

روزهای همراه با سود

323

روزهای همراه با ضرر

183

روزهای همراه با سود, %

73.52

روزهای همراه با ضرر, %

26.48

پوزیشن‌های سودآور

2372

پوزیشن‌های همراه با ضرر

973

بازگشت: ماه گذشته, %

24.89

بازگشت: 7 روز گذشته, %

11.07

جزئیات استراتژی

موجودی, USD

0.00

1000.00

5000.00

10000.00

50000.00

کارمزد انجام معاملات، % سود سرمایه گذار

50.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

دوره پرداخت کارمزد

ماهانه