اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

امروز سه شنبه 15 ژانویه 2019 تحلیلگر امیرحسین بردبار

15 ژانویه 2019

همراهان محترم کارگزاری امارکتس باتوجه به اینکه امروز رای گیری پارلمان کشور انگلستان نسبت به برکزیت انجام خواهد شد .معاملات جفت ارزها خصوصا ارزهای که در صورت و مخرج انها پوند قرار دارند دارای ریسک بالا می باشند و می توانند مارکت را به طور کلی دستخوش تغییرات زیادی کنند.

یورو دلار نیوزلند

با توجه به شرایط امروز مارکت این جفت ارز میتواند برای اولین هدف سطح حمایتی 1.6782 را مورد هدف قرار دهد اما با توجه به نقش رای گیری امشب پارلمان انگلستان بر حوضه استحفاظی یورو باید معاملات بسیار محتاطانه صورت پذیرد.

دلار استرالیا فرانک

این جفت ارز واکنش اولیه امروز خود را نسبت به مقاومت شماره یک انجام داد و احتمال یک حرکت نزولی کوتاه را در کوتاه مدت انتظار داریم در صورت ادامه روند نزولی حرکت میتواند تا ساپورت مشخص شده به حرکت خود ادامه دهد.اما در صورت عبور قیمت از مقاومت شماره یک در جهت صعودی هدف ثانویه مقاومت شماره 2 خواهد بود.

دلار استرالیا ین ژاپن

یک مقاوت رو بر سراه خود در قیمت 78.80 میبیند لذا تا قبل از انتشار خبر پیشبینی میشود که قدرت عبور از این مقاومت را نداشته باشد و در چند کندل یک ساعته بین بازه زمانی بازار لندن و بازگشایی بازار امریکا به حرکت نزولی خود ادامه دهد.

دلار نیوزلند دلار امریکا
دراین جفت ارز ساپورت مشخص شده در قیمت 0.6800 نقش یک نیروی گرانشی را بازی خواهد کرد و به احتمال قوی تمایل زیادی برای رسیدن و نزدیک شدن به ساپورت مشخص شده در ساعات اولیه بازگشایی بازار لندن تا زمان بازگشایی باز نیویورک خواهد داشت .