امیرحسین بردبار|تحلیل-روزانه فارکس-13 مارچ 2019

Audcad
این جفت ارز در نزدیکی مقاومت مقرر شده در حال حرکت میباشد واحتمال نزول تا حمایت شماره یک می تواند ادامه داشته باشد و بعد از آن حرکت صعودی مجدد به سمت مقاومت انجام شود.

Gbpaud
حرکت اولیه این جفت ارز می تواند به سمت مقاومت مقرر شده در ساعات اولیه بازار لندن باشد و تا مقاومت مقرر شده ادامه داشته باشد.

Usdcad
احتمال صعود ابن جفت ارز تا مقاومت مشخص شده بسیار زیاد میباشد طبق تحلیل انجام شده ابتدا گشماره یک هدف امروز میباشد و بعد از ان احتمال نزول در این جفت ارز وجود.

Xagusd
نقره دربین یک حمایت و مقاومت حساس در حال حرکت میباشد اما تا زمانی که مقاومت مقرر شده شکسته نشود میتوان روند اصلی برای امروز را نزولی دانست.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه