اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

امیرحسین بردبار|تحلیل-روزانه فارکس-14 مارچ 2019

14 مارس 2019

پوند ین
شرایط نزول در این جفت ارز بسیار زیاد است اما شرایط برکزیت میتواند شرایط متفاوتی را در این جفت ارز رقم بزند.

پوند دلار
هم شرایط و شکل نزولی خاصی را به خود گرفته اما بسیار تحت تاثیر اخبار برکزیت میباشد.

دلار فرانک
احتمال صعود کوتاه مدت در این جفت ارز بسیار زیاد است.

دلار استرالیا دلار کانادا
احتمال صعود از نقطه حمایت شماره یک بسیار زیاد است ،اما در صورتی که قیمت موفق به شکست حمایت شماره یک در جهت نزولی باشد هدف ثانویه حمایت شماره دو میباشد.