اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

امیرحسین بردبار|تحلیل-روزانه فارکس-15 مارچ 2019

15 مارس 2019

Nzdjpy
شرایط نزول در این جفت ارز بسیار زیاد است .

Nzdusd
هم شرایط و شکل نزولی خاصی را به خود گرفته اما احتمال صعود کوتاه مدت رسیدن به مقاومت شماره یک و ریزش بعد از آن محتمل است.

Usdcad
احتمال صعود در این جفت ارز بسیار زیاد است .
نقاط حمایت نقطه ورود مناسبی برای حرکتهای صعودی محسوب میشود.

Euraud
احتمال صعود از نقطه حمایت شماره یک بسیار زیاد است ،اما در صورتی که قیمت موفق به شکست حمایت شماره یک در جهت نزولی باشد هدف ثانویه حمایت شماره دو میباشد.