اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

تحلیلهای امروز جمعه18 ژانویه 2019

18 ژانویه 2019

یورو_دلار کانادا
اولین ساپورت مشخص شده در قیمت1.5095 قرار دارد این سطح منطبق با 100 فیبوناچی اکستنشن میباشد لذا این ساپورت یک ساپورت مستحکم محسوب میشود و احتمال افزایش و صعود قیمت را میتوان بیشتر دانست اما در صورت شکسته شدن این سطح در جهت نزولی هدف ثانویه نزولی ساپورت شماره 2 خواهد بود.

یورو_ین ژاپن
قیمت در این جفت ارز در نزدیکی مقومت شماره یک در قیمت 125.00 قرار دارد از رو احتمال نزول قیمت در جهت نزلی تا ساپورت مققر شده وجود دارد اما درصورت شکست این سطح کلیدی در جهت صعودی هدف دوم مارکت در جهت صعودی مقاومت شماره دو میباشد.

دلاراسترالیا_ین ژاپن
در این جفت ارز قیمت در نزدیکی 78.64 قرار دارد که منطبق با 61.8 فیبوناچی میباشد قرار دارد و احتمال نزول در این جفت ارز بسیار زیاد است

دلار استرالیا دلار کانادا
در نزدیکی مقاومت شماره یک قرار دارد اما همچنان زیر این سطح در حال تلورانس میباشد با توجه به اخبار امروز که بر روی دلار کانادا تاثیر گذار خواهد بود اکثر پیشبینی ها رامعطوف به نزول در این جفت ارز میکند اما در صورت عبور قیمت از مقاومت شماره یک در جهت صود هدف ثانویه مارکت مقاومت شماره 2 خواهد بود.