اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

تحلیل روزانه امروز دوشنبه 14 ژانویه 2019 تحلیلگر امیرحسین بردبار

14 ژانویه 2019

یورو دلار

باتوجه به قرارداشتن دو نقطه ساپورت برای این جفت ارز در قیمت های 1.1470 و 1.1415 احتمال برگشت و صعود در این جفت ارز وجود دارد .یکی از نقاط کلیدی و مهم دیگر در این جفت ارز قیمت 1.1452 میباشد که منطبق با 38.2 فیبوناچی رترسمنت میباشد و میتواند باعث رشد این جفت ارز تا مقاومت مشخص شده در قیمت 1.1570 بشود

یورو دلار نیوزلند

قیمت بعد از رسیدن به ساپورت مشخص شده در قیمت 1.6782 از پتانسیل بسیار بالایی برای حرکت صعودی برخوردار است قیمت مشخص شده یک ساپورت قدرمند میباشد و منطبق با 100% فیبوناچی رترسمنت نیز می باشد قیمت به احتمال قوی مقاومت 1.6895 را مورد هدف قرار خواهد داد.با توجه به قرار داشتن سطح 50% فیبوناچی رترسمنت در این قمیت احتمال پولبک به ساپورت شماره یک محتمل میباشد

دلار استرالیا فرانک

این جفت ارز موفق به تست مقاومت شماره یک در قیمت 0.7110 شد این سطح منطبق با 61.8% فیبوناچی اکستنشن میباشد احتمال برگشت قیمت تا ساپورت مشخص شده که منطبق با 38.2% فیبوناچی رترسمنت است اما در صورت عبور از مقاومت شماره یک هدف ثانویه مارکت مقاومت شماره دو خواهد بود

دلار استرالیا دلار کانادا

این جفت ارز موفق به لمس مقاومت شماره یک ما که منطبق با قیمت 0.9565 میباشد شد این نقطه یکی از نقاط کلیدی برای این جفت ارز به شمار میاید چرا که منطبق با 100% فیبوناچی اکستنشن نیز هست. تا زمانی که قیمت زیر این سطح قرار داشته باشد میتوان هدف اولیه را قیمت 0.9465 در جهت نزول دانست. و درصورت عبورازحمایت شماره یک قیمت 0.9407 هدف دوم مارکت میباشد