اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

تحلیل روزانه امروز دوشنبه 4 فوریه

04 فوریه 2019

AUD/CHF
مقاومت مقرر شده برای امروز می تواند قیمت 0.7240 باشد در صورتی که قیمت نتواند در جهت صعودی از این سطح عبور کند و زیر مقاومت مذکور باقی بماند می توان انتظار یک حرکت نزولی تا حمایت شماره یک در قیمت 0.7172 را داشت .

GBP/JPY
سطح مقاومتی 142.520 یک سطح مقاوتی قدرتمند برای امروز به شمار می اید همچنین انتظار نزول تا قیمت 142.83 را افزایش میدهد .اما درصورت شکسته شدن سطح مقاومتی شماره یک قیمت تا مقاومت شماره دو به صعود خود ادامه خواهد داد و پس از ان مجدد انتظار نزول در این جفت ارز دور از ذهن نیست.

EUR/NZD
ساپورت مقرر شده در این جفت ارز در قیمت 1.6530 قرار دارد که احتمال صعود قیمت را تا مقاومت شماره یک را افزایش میدهد تا جایی که صعود قیمت تا 1.6633 برای امروز می توان به طور قطع دانست در صورت عبور قیمت از این سطح مقاومتی میتواند تا دومین مقاومت مشخص شده به حرکت صعودی خود ادامه دهد

NZD/USD
قیمت در این جفت ارز در روز جمعه موفق نشد مقاومت مشخص شده عبور کند لذا انتظار یک حرکت نزولی تا سطح حمایتی 0.6860 را می توان از مارکت داشت همچنین درصورت عبور قیمت از سطح حمایتی شماره یک قیمت می تواند حرکت نزولی خود را تا دومین سطح حمایتی در جهت نزولی ادامه دهد.