تعطیلات، تاریخ سررسید و سود سهام ها در هفته پیش‌رو، 8 تا 12 فوریه 2021

مشتریان عزیز!

لطفاً اطلاعات آمده در زیر پیرامون تاریخ سررسید، سود سهام‌ها و تعطیلات در هفته جاری را در نظر بگیرید.

تعطیلات (تغییر در ساعت معاملات):

11.02 – پنج شنبه:

  • Nikkei225 – معاملات بسته شده است.

12.02 – جمعه:

  • China50 – معاملات بسته شده است.

Rollover:

  • سهشنبه 09.02 — COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON
  • پنج شنبه 11.02 – WTI, VIX

لطفاً توجه داشته باشید که این زمان‌بندی صرفاً به‌منظور اطلاع رسانی بوده و مشمول تغییر می‌باشد.

سود سهام ها:

  • سهشنبه 09.02 – IBM.US, XOM.US
  • پنج شنبه 11.02 – KR.US, V.US, WEC.US