اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

پنجشنبه 14 فوریه 2019_تحلیل روزانه امیرحسین بردبار

14 فوریه 2019

USDJPY
احتمال عبور قیمت از سطح مقاومتی شماره یک این جفت بسیار کم میباشد و احتمال نزول در این جفت ارز میتوان بسیار زیاد دانست .

AUDUSD
این جفت ارز در صورتی که موفق به نزدیک شدن به مقاومت شماره یک را در جهت صعودی داشته باشد به احتمال قوی یک حرکت نزولی تا سطح حمایتی مشخص شده را انجام خواهد داد.

NZDUSD
این جفت ارز در نزدیکی ساپورت مشخص شده به سر میبرد و احتمال صعود قیمت تا نزدیکی مقاومت شماره یک را میتوان قابل انتظار دانست.

USDCAD
قیمت در نزدیکی ساپورت مشخص شده در حال حرکت میباشد از این رو و با توجه به اخبار اقتصادی امروز می توان انتظار صعود قیمت تا مقاومت شماره یک و شماره را داشت و حتی حرکت صعودی فراتر از مقاومتهای مشخص شده نیز محتمل است.