اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

چهار شنبه 13فوریه_تحلیل روزانه -امیرحسین بردبار

13 فوریه 2019

UYSDJPY

این جفت ارز در نگاه اول نزولی به نظر میرسد و حرکت اولیه می تواند به سمت ساپورت مقرر شده باشد. در صورتی که قیمت نتواند از این ساپورت عبور کند میتوان انتظار حرکت صعودی را بعد از رسیدن به ساپورت انتظار داشت.

XAUUSD

این جفت ارز بین یک حمایت و مقاومت در حال حرکت میباشد این دو سطح را می توان دو سطح کلیدی برای این جفت ارز تلقی کرد و در صورت شکست هرکدام از این سطوح می توان آغاز یک روند را از این جفت از انتظار داشت.

EURAUD

این جفت ارز در نزدیکی ساپورت مقرر شده در حال حرکت میباشد انتظار صعود از این جفت ارز را می توان بیشتر دانست در صورتی که صعود اتفاق بیفتد هدف اولیه مارکت در جهت صعودی مقاومت شماره یک میباشد.

USDCAD

حرکت اولیه در این جفت ارز میتواند به سمت نزول باشد تا سطح حمایتی مشخص شده در صورتی که قیمت بتواند از این سطح در جهت نزولی عبور کند هدف ثانویه سطح حمایتی شماره دو خواهد بود .