اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

تحلیل‌های روزانه

تحلیل روزانه امروز11فوریه 2019
تحلیل_روزانه امروز جمعه 8فوریه 2019
تحلیل روزانه امروز 5 فوریه 2019_تحلیلگر امیرحسین بردبار_کارگزاری امارکتس
تحلیل روزانه امروز دوشنبه 4 فوریه
تحلیلهای امروز جمعه18 ژانویه 2019
تحلیل_روزانه امروز پنجشنبه 17 ژانویه 2019
با سلام به همه هشما همراهان عزیز کارگزاری امارکتس امروز چهارشنبه 16ژانویه 2019
امروز سه شنبه 15 ژانویه 2019 تحلیلگر امیرحسین بردبار
تحلیل روزانه امروز دوشنبه 14 ژانویه 2019 تحلیلگر امیرحسین بردبار