اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

معامله‌ی هفته

نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 15 می تا 19 می 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 8 می تا 12 می 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 1 می تا 5 می 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 24 اپریل تا 28 اپریل 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 17 اپریل تا 21 اپریل 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 10 اپریل تا 14 اپریل 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 3 اپریل تا 7 اپریل 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 27 مارس تا 31 مارس 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 20 مارس تا 24 مارس 2023