اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

AMarkets‌ ‌اسپرد‌ ‌طلا‌ ‌را‌ ‌30‌%‌ ‌کاهش‌ ‌داد‌ ‌

معامله‌گران‌ ‌عزیز!‌

AMarkets‌ ‌تمام‌ ‌تلاش‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌ارائه‌ ‌مناسب‌ترین‌ ‌شرایط‌ ‌معاملاتی‌ ‌انجام‌ ‌می‌دهد.‌ ‌طلا‌ ‌نماد‌ ‌معاملاتی‌ ‌بسیار‌ ‌محبوبی‌ ‌در‌ 
میان‌ ‌کاربران‌ ‌است.‌ ‌به‌ ‌اطلاع‌ ‌شما‌ ‌می‌رسانیم‌ ‌که‌ ‌اسپرد‌ ‌طلا‌ ‌را‌ ‌30‌٪‌ ‌کاهش‌ ‌داده‌ایم.‌ 
اسپرد‌ ‌نماد‌ ‌طلا‌ ‌در‌ ‌حساب‌های‌ ‌Standard‌ ‌و‌ ‌Fixed‌ ‌در‌ ‌پلتفرم‌های‌ ‌MetaTrader‌ ‌4‌ ‌و‌ ‌MetaTrader‌ ‌5‌ ‌کاهش‌ ‌یافته‌ ‌است.‌ 

ما‌ ‌اطمینان‌ ‌داریم‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌کاهش‌ ‌اسپرد،‌ ‌امکان‌ ‌کسب‌ ‌سود‌ ‌بیشتری‌ ‌در‌ ‌معاملات‌ ‌برای‌ ‌شما‌ ‌فراهم‌ ‌می‌شود.‌ 

درآمد‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌AMarkets‌ ‌بیشتر‌ ‌کنید.‌ 
همچنین‌ ‌می‌توانید‌ ‌با‌ ‌‌ایده‌های‌ ‌معاملاتی‌ ‌روزانه‌ ‌‌ما‌ ‌در‌ ‌مورد‌ ‌طلا‌ ‌توسط‌ ‌متخصصین‌ ‌بازارهای‌ ‌مالی‌ ‌با‌ ‌ما‌ ‌همراه‌ ‌باشید.‌