اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

دلایل رد شدن درخواست آنی از طریق وب مانی

 دلایل اصلی رد شدن درخواست :

1 – حساب کاربری تایید نشده است.

2- پیغام درخواست برداشت از راه های مختلف .- برداشت خودکار تنها برای برداشت از حسابی تایید میشود که واریز نیز از همان حساب صورت گرفته باشد .این برداشت ها فقط برای کیف پول ( وبمانی یا وین پی) که از آن واریز صورت گرفته انجام میشود .

توجه داشته باشید، برداشت خودکار تنها از طریق وبمانی (دلاری ) وبمانی (روبلی ) و وین پی (روبلی ) امکان پذیر است .

3- پیغام آخرین روز انتقال با کارت بانکی- باید فاصله زمانی بین درخواست برداشت و آخرین واریز از طریق حساب بانکی که  10 روزمی باشد رعایت شده باشد ،در صورت ارسال درخواست بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی ،درخواست شما با توجه به قوانین مبارزه با پول شویی رد خواهد شد .

4-محدودیت های نسبی قابل قبول نیست- در صورتی که کاربر از چند روش پرداخت استفاده میکند و از چند روش واریز کرده است  اما برای برداشت تناسب را رعایت نکرده است درخواست رد خواهد شد . نحوه محاسبه این تناسب به روش زیر محاسبه می شود .

فرض کنیم کاربری 500$ از طریق وبمانی واریز کرده و 400$از طریق وین پی و 300$ سود داشته اید

سقف برداشت از طریق وبمانی

666.66=1200*55.55% ,55.5%=100%*500/900

سقف برداشت از طریق وین پی

533.33=1200*44.44% ,44.44%=100%*400/900

که در اینجا 900 مبلغ واریز کل است 400+500

و مبلغ 1200 مانده کل حساب است 400+500+300

مبلغ کل واریز را میتوانید در این بخش ببینید “Accounts in Payment systems”

لطفا از رعایت قوانین زیر اطمینان حاصل فرمایید.

1- درخواست برای هر انتقال بیش تر از 1000$ نباشد

2- درخواست برداشت  در یک روز بیش تر از 1000$ نباشد

3-تعداد انتقال های روزانه بیش تر از 5 بار نباشد .

4- تعداد انتقال های ماهانه بیش تر از 20 بار نباشد .

دلایل دیگر برای رد شدن درخواست برداشت خودکار

-درخواست برداشت از طریق خود شخص نباشد

-مانده کیف پول کم تراز مبلغ درخواست برداشت باشد.

-کیف پول متعلق به  قبل از تاریخ سپتامبر 2017  باشد .