تغییر زمان در اروپا

معامله‌گران عزیز!

با توجه به تغییر زمان تابستان در تعطیلات آینده در اروپا ساعت معاملاتی برخی از نمادها قابل تغییر است. این موارد (زمان EET) هستند:

 • DowJones30, NASDAQ100, S&P500 —  01:05 – 23:15 and 23:30 — 24:00
 • Russell2000 — 01:05 — 24:00
 • DAX30  — 03:15 — 23:00
 • Eurostoxx50 — 03:15 — 23:00
 • TNOTE —  01:35 — 24:00
 • SUGAR —  10:30 – 20:00
 • COFFEE —  11:15 – 20:30
 • COCOA —  11:45 — 20:30
 • COTTON —  09:30 — 21:20
 • WHEAT, CORN, SOYBEAN —  03:05 — 15:45 и 16:35 — 21:00
 • NGAS —  09:30 — 24:00
 • VIX —  01:00 — 23:15
 • WTI —  01:05 — 24:00
 • China50 — 04:20 – 07:00 and 08:35 – 11:15 and 12:20 — 22:00
 • NIKKEI225 — 03:05 – 09:10 and 10:35 – 19:00
 • ASX200 —  02:05 – 08:30 and 09:15 – 23:00
 • RTS —  10:05 — 18:45 and 19:05 — 23:50
 • DXY — 03:00 — 24:00
 • XAUUSD, XAGUSD, PLATINUM — 01:00 — 24:00
 • USDRUB, EURRUB – 10:05 – 20:00
 • US Equities CFD  — 16:30 – 23:00

تمام ساعات به وقت EET. نمادهای فارکس طبق معمول قابل معامله هستند.

لطفا توجه داشته باشید که این برنامه مقدماتی است و ممکن است تغییر کند.