اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

10% to 20% weekly profit with fixed stop

10% to 20% weekly profit with fixed stop

کپی
بازده ماهانه 42.49%
بازده 42.49%
نرخ دستمزد 30%
کمیسیون 1 / 1 mln
طول عمر, هفته‌ها 0
سرمایه‌گذاری‌ها 500
شمار سرمایه‌گذارها 1
بازده ماهانه 42.49%
بازده 42.49%

چارت نشان می‌دهد که بازده استراتژی متعلق است به سرمایه‌گذاری معامله‌گر. این بازده بدون کسر دستمزد معامله‌گر محاسبه شده است.

نتایج حاصل از اجرای معامله قبلی ضامن نتایج مشابه در آینده نیست.

بازده ماهانه به صورت میانگین است (بدون کسر دستمزد معامله‌گر) بر مبنای تاریخچه داده‌ها و از لحظه ایجاد استراتژی محاسبه می‌شود.