اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

بستن یک سرمایه‌گذاری

شما می‌توانید در هر لحظه سرمایه‌گذاری خود را ببندید.

زمانی که یک سرمایه‌گذاری بسته می‌شود، تمام پوزیشن‌های باز به قیمت لحظه‌ای بازار بسته می‌شود. حق‌الزحمه معامله‌گر محاسبه شده و پرداخت می‌شود. بعد از آن، نقدینگی از حساب سرمایه‌گذاری شما به حساب RAMM شما منتقل می‌شود.

اگر شما یک دستورالعمل را برای بستن یک سرمایه‌گذاری که پوزیشن‌های باز برای ابزارهایی که در حال حاضر غیرقابل معامله هستند ارسال کنید (مثلاً در روزهای آخر هفته)، این پوزیشن‌ها زمانی که معامله‌کردن برگردد بسته خواهند شد. تنها بعد از آن، سرمایه‌گذاری در واقع بسته خواهد شد. 

بسته شدن پوزیشن‌های فعال یک سرمایه‌گذاری در لحظه فسخ سرمایه‌گذاری با قیمت بازار اعمال می‌شود. مبلغ واقعی سرمایه‌گذاری  که با قیمت در لحظه‌، هنگام بسته شدن محاسبه می‌شود، ممکن است اندکی با مبلغ نشان داده شده در سایت متفاوت باشد. دلیل این امر این است که، مورد بعدی بر اساس ارقام نشاندهنده‌ایست که در زمان بارگذاری دوباره صفحه به دست می‌آید.

 بنابراین مبلغ دقیقی که شما پس از بستن یک سرمایه گذاری دریافت می‌کنید از آنچه در سیستم RAMM هنگام بستن سرمایه گذاری می‌بینید، متفاوت خواهد بود.

شما نمی‌توانید یک سرمایه گذاری بسته شده را بازگردانی کنید، اما می‌توانید یک سرمایه گذاری جدید در همان استراتژی ایجاد کنید

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید