اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

کارمزد گردش مالی هنگام کپی کردن استراتژی یک معامله گر چگونه محاسبه می شود؟

کمیسیون گردش مالی میتواند توسط معامله گر هنگام ایجاد استراتژی تعیین گردد و مقدار آن برای حجم معاملات یک میلیون دلار، از 0 الی 25$ متغیر می‌باشد. کارمزد در صورتی که سفارشی باز یا بسته شود، محاسبه و به معامله گر تعلق میگیرد.

به عنوان مثال، برای جفت ارزها زمانی که ارز پایه USD باشد، (USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY) کارمزد گردش مالی به صورت زیر محاسبه میگردد.

 • نماد: USD/CHF
 • کارمزد گردش مالی : 10 دلار به ازای هر 1 میلیون دلار حجم معاملاتی
 • حجم معاملات : 0.5 لات
 • محاسبه کارمزد گردش مالی = 0.5 لات * 100.000 (حجم قرارداد) * 10$ (کمیسیون) / 1.000.000 = 0.5$ برای شروع یک معامله
 • 0.5 دلار کارمزد اضافی، زمانی که معامله بسته شود، دریافت میگردد.

برای جفت ارزها زمانی که USD ارز دوم باشد، (AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD):

 • نماد: EUR/USD
 • نرخ فعلی ارز: 1.1236
 • کارمزد گردش مالی : 20 دلار به ازای هر یک میلیون حجم معاملاتی
 • حجم معاملات: 1 لات
 • محاسبه کارمزد گردش مالی = 1(لات) * 100.000 (حجم قرارداد) * 1.1236*20$ (کمیسیون) / 1.000.000=2.25$
 • 2.25 دلار کارمزد اضافی، زمانی که معامله بسته شود، دریافت میگردد.

برای جفت ارزهای مینور که شامل USD نمی‌باشد، AUD/CAD, CAD/JPY, EUR/JPY, GBP/CHF و ….):

 • نماد: EUR/JPY
 • نرخ فعلی ارز: 129.33
 • کارمزد گردش مالی : 15 دلار به ازای هر یک میلیون حجم معاملاتی
 • حجم معاملات: 0.1 لات
 • محاسبه کارمزد گردش مالی = 15$ (کمیسیون)*0.1 (لات) * 100.000 (حجم قرارداد) * 129.33 / 115.10 (نرخ فعلی ارز USD/JPY / 1.000.000=0.17$)
 • 0.17 دلار کارمزد اضافی، زمانی که معامله بسته شود، دریافت میگردد.
 • نماد: GBP/AUD
 • نرخ فعلی ارز: 1.90267
 • کارمزد گردش مالی :25 دلار آمریکا به ازای هر یک میلیون حجم معاملاتی.
 • حجم معاملات: 0.7 لات
 • محاسبه کارمزد گردش مالی = 25$ (کمیسیون) * 0.7 (لات) * 100.000 (حجم قرارداد) * 1.90267 * 0.7066 نرخ فعلی ارز AUD/USD / 1.000.000 = 2.35$
 • 2.35 دلار کارمزد اضافی، زمانی که معامله بسته شود دریافت میگردد.

برای نمادهای CFD (کالا، شاخص ها، سهام):

 • نماد : S&P500
 • نرخ فعلی ارز: 4.490$
 • کارمزد گردش مالی: 25 دلار آمریکا به ازاری هر یک میلیون حجم معاملاتی
 • حجم معاملات: 1 لات
 • محاسبه کارمزد گردش مالی= 1(لات) * 50 (حجم قرارداد) * 4.490$ * 25$ (کمیسیون) / 1.000.000=5.61$
 • 5.61 دلار کارمزد اضافی، زمانی که معامله بسته شود، دریافت میگردد.
پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید