سرمایه‌گذاری در استراتژی‌ها

شما می‌توانید در 5 استراتژی برتر و سودآورتر سرمایه‌گذاری کنید یا هر کدام از استراتژی‌هایی که در پلتفرم در دسترس‌اند را انتخاب کنید.

برای سرمایه‌گذاری کردن، لازم است که شما مبلغ سرمایه خود و پارامترهای دیگری که در پروفایل سرمایه‌گذاری مشخص شده‌اند را تعیین کنید.

سپس مبلغ دلخواه از حساب شما به سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود.

هیچ کس به غیر از شما به سرمایه‌گذاری دسترسی ندارد.

شما می‌توانید در استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید، شما سرمایه‌گذاری‌های جداگانه‌ای خواهید داشت که روی همدیگر تأثیری ندارند.

کپی شدن به محض سرمایه‌گذاری شروع خواهد شد. پوزیشن‌هایی که در همان لحظه دراستراتژی RAMM باز شدند به سرمایه‌گذاری شما با قیمت فعلی بازار کپی خواهد شد.

از این‌رو، شما می‌توانید لحظه بهینه را برای شروع سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

 پلتفرم RAMM به طور خودکار حجم پوزیشن‌های کپی شده را متناسب با حجم سرمایه شما انتخاب خواهد کرد. هرچه سرمایه‌گذاری شما بزرگتر باشد، دقت بیشتری حاصل می‌شود. با این حال، حتی سرمایه‌گذاری‌های کوچک تضمین شده‌اند تا به حداقل حجم که توسط کارگزار مجاز شمرده شده است، دست یابند.

حداقل حجم پوزیشن یک سرمایه‌گذار که می‌تواند کپی کند 0.0001 لات می‌باشد.

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید