روند بایگانی خودکار استراتژی چگونه است؟

یک استراتژی به طور خودکار بایگانی می شود اگر:

در طی 90 روز هیچگونه عملیات تجاری یا غیر تجاری در حساب انجام نشده است ،
هیچ سفارش باز در حساب وجود ندارد.
اگر یک استراتژی به طور خودکار بایگانی شود ، تمام سرمایه گذاری های پیوست شده به این استراتژی به طور خودکار بسته می شوند. وجوه باقیمانده در سرمایه گذاری ها به کیف پول سرمایه گذاران بازگردانده می شود

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید
اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه