چه (نوع) سودی در ستون «سرمایه گذاری‌ من» در بخش «سرمایه گذاری‌ها» مشخص شده است؟

این مقدار نشان‌ دهنده نتیجه نهایی مالی است، که شامل تمامی پوزیشن‌های بسته و باز می‌باشد.

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید