اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
amarkets_tradingamarkets_trading-desktopamarkets_trading-tabletamarkets_trading-mobileamarkets_trading-small_mobile

معاملات

1:3000

حداکثر لوریج

0.2

حداقل اسپرد‌ها از 0.2 پیپ

99.9%

اجرای دستورات معاملاتی در 0.03 ثانیه

0%

واریز بدون کمیسیون

نوع حساب معاملاتی خود را انتخاب نمایید

بهترین حساب برای شروعبهترین حساب برای شروع

C
Crypto
اجرای بازار
حداقل واریز MBT 10
لوریج 1:500 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون - 2
میزان Stop Out 20%
ارز حساب MBT
E
ECN
اجرای بازار
حداقل واریز $200 / €200
لوریج تا سقف 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 0 پیپ
کمیسیون 2.5$/2.5€ در هر 1 لات در هر طرف 2
میزان Stop Out 40%
ارز حساب USD, EUR
S
Standard بهترین کار برای شروعBest to Start
اجرای سریع / اجرای بازار
حداقل واریز $100 / €100
لوریج تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون - 2
میزان Stop Out 20%
ارز حساب USD, EUR
F
Fixed
اجرای سریع / اجرای بازار
حداقل واریز $100 / €100
لوریج تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد ثابت از 3 پیپ 2
کمیسیون - 3
میزان Stop Out 20%
ارز حساب USD, EUR
C
Crypto
اجرای بازار
حداقل واریز MBT 10
لوریج 1:500 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون - 2
میزان Stop Out 20%
ارز حساب MBT
E
ECN
اجرای بازار
حداقل واریز $200 / €200
لوریج تا سقف 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 0 پیپ
کمیسیون 2.5$/2.5€ در هر 1 لات در هر طرف 2
میزان Stop Out 40%
ارز حساب USD, EUR
S
Standard بهترین کار برای شروعBest to Start
اجرای سریع / اجرای بازار
حداقل واریز $100 / €100
لوریج تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون - 2
میزان Stop Out 20%
ارز حساب USD, EUR
F
Fixed
اجرای سریع / اجرای بازار
حداقل واریز $100 / €100
لوریج تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد ثابت از 3 پیپ 2
کمیسیون - 3
میزان Stop Out 20%
ارز حساب USD, EUR

شروع آسان معاملات!

3

دانلود پلتفرم معاملاتی یا ورود به

4

انجام اولین معامله