اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

ساعات تجارت

تعطیلات، بازگرداندن و سود سهام در هفته بعد، 5 دسامبر – 9 دسامبر 2022
تعطیلات، بازگرداندن و سود سهام در هفته بعد، 28 نوامبر – 2 دسامبر 2022
تعطیلات، بازگرداندن و سود سهام در هفته بعد، 21 نوامبر – 25 نوامبر 2022
تعطیلات، بازگرداندن و سود سهام در هفته بعد، 14 نوامبر – 18 نوامبر 2022
تعطیلات، بازگرداندن و سود سهام در هفته بعد، 07 نوامبر – 11 نوامبر 2022
تعطیلات، بازگرداندن و سود سهام در هفته بعد، 31 اکتبر – 04 نوامبر 2022
تعطیلات، بازگرداندن و سود سهام در هفته بعد، 24 اکتبر – 28 اکتبر 2022
ساعات معاملاتی جدید برای ASX200
تعطیلات، بازگرداندن و سود سهام در هفته بعد، 17 اکتبر – 21 اکتبر 2022