اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

اطلاعات لوریج

فارکس, فلزات

لطفا یک حساب را انتخاب کنید
ایکوئیتی
Standard, Fixed, ECN
Crypto
لوریج
< $1,000 < $1,000
1:3000
1:500
$1,000 — $5,000 > $1,000
< $5,000
1:2000
1:500
$5,000 — $10,000 > $5,000
< $10,000
1:1000
1:500
$10,000 — $50,000 > $10,000
< $50,000
1:500
1:500
> $50,000 > $50,000
1:200
1:200

شاخص ها, کالا, اوراق قرضه

ایکوئیتی
لوریج
< $250,000
1:100
$250,000 — $500,000
1:50
> $500,000
1:20

ارزهای رمزپایه

ایکوئیتی
BTC/USD, BTC/EUR
ارزهای رمزپایه‌ی دیگر
< $250,000
1:100
1:10
> $250,000
1:5
1:2
ایکوئیتی
BTC/USD, BTC/EUR
< $250,000
1:100
> $250,000
1:5
ایکوئیتی
ارزهای رمزپایه‌ی دیگر
< $250,000
1:10
> $250,000
1:2

سهام

حداکثر لوریج 1:10

*در حساب‌های بر پایه EUR، ایکوئیتی با نرخ فعلی ارز محاسبه می‌شود.