12 آوریل 2022

AMarkets، کمیسیون دریافتی بابت واریز از طریق هر سیستم پرداختی را بدون درنظر گرفتن مقدار واریز به کاربران باز می‌گرداند. این پیشنهاد برای تمامی انواع حساب‌های معاملاتی موجود و بدون درنظر گرفتن بسته خدماتی، معتبر است.*

اگر به طور خودکار کمیسیون شما جبران نشده است لطفا برای دریافت کمیسیون واریز، درخواست خود را در کابین شخصی، قسمت واریز/برداشت – کمیسیون، ثبت کنید.

*کمیسیون واریز براساس آیین نامه عملیات غیر معاملاتی انجام می شود.