اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

21 مارس 2023

AMarkets، کمیسیون دریافتی بابت واریز از طریق هر سیستم پرداختی را بدون درنظر گرفتن مقدار واریز به کاربران باز می‌گرداند. این پیشنهاد برای تمامی انواع حساب‌های معاملاتی موجود و بدون درنظر گرفتن بسته خدماتی، معتبر است.*

اگر به طور خودکار کمیسیون شما جبران نشده است لطفا برای دریافت کمیسیون واریز، درخواست خود را در کابین شخصی، قسمت واریز/برداشت – کمیسیون، ثبت کنید.

*کمیسیون واریز براساس آیین نامه عملیات غیر معاملاتی انجام می شود.