اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

شرایط و ضوابط پردازش اطلاعات‌ شخصی

این مدرک، قواعد و مکانیزم‌های اصلی که بر مقررات جهانی حفاظت از داده‌ها GDPR اعمال می‌شود را شرح داده و حقوق و مسئولیت‌های مشتریان از the EU/EEA و AMarkets LLC. (از این پس با عنوان «شرکت» خوانده می‌شود).

این شرکت به حقوق مشتریان خود برای حفظ حریم خصوصی احترام گذارده و از رعایت سیاست‌های حفاظت از داده‌های شخصی و تعهدات تحت GDPR اطمینان حاصل می‌نماید. این مدرک شما را از نحوه‌ی ذخیره اطلاعات شخصی و استفاده از آن‌ها در عملیات ما مطلع می‌سازد. لطفاً با این مدرک آشنا شده تا به نحوه و چرایی استفاده از داده‌های خود به طور کامل آگاه باشید.

این شرکت، کنترل‌کننده‌ی داده‌ها و مسئول اطلاعات شخصی شماست. برای همه موارد مربوط به پردازش داده‌های شخصی، با مسئول حفاظت از اطلاعات ما به آدرس [email protected] تماس بگیرید.

وب‌سایت ما ممکن است دارای لینک‌هایی به وب‌سایت‌های شبکه‌های همکار، تبلیغ‌کنندگان و شرکت‌های وابسته‌ی ما باشد. چنانچه بر لینکی کلیک می‌کنید که شما را به هر یک از این وب‌سایت‌ها هدایت می‌کند، لطفاً توجه داشته باشید که این وب‌سایت‌ها دارای خط مشی حریم خصوصی خاص خود هستند و ما هیچ پاسخگویی یا مسئولیتی در قبال این خط مشی‌ها نمی‌پذیریم. لطفاً قبل از ارسال هرگونه اطلاعات شخصی به این وب‌سایت‌ها، این سیاست‌ها را بررسی نمایید.

اطلاعات شخصی شما مطابق قوانین فعلی حفاظت از داده‌ها، عمدتا به منظور تحقق الزامات قانونی، به کار گرفته می‌شود.

چنانچه قصد این را داشته باشیم که از داده‌های شما برای اهداف دیگر استفاده نموده یا اطلاعات شما را برای چنین اهدافی در اختیار شخص ثالث قرار دهیم، در صورت لزوم قانونی قبل از استفاده از داده‌های شخصی شما، رضایت صریح شما را اخذ خواهیم نمود.

شما بدین وسیله اذعان و رضایت خود را اعلام می‌دارید که در صورت نیاز به ارائه‌ی اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث به منظور اطمینان از رعایت قوانین قابل اجرا، و همچنین نیاز به مشارکت شخص ثالث به عنوان ارائه دهنده خدمات برای اهداف معین، شرکت حق واگذاری وظایف و اختیارات خود به شخص سوم را برای خود محفوظ می‌دارد. شرکت این حق را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد که اطلاعات شخصی را در حجم مورد نیاز و برای اهداف فوق در اختیار اشخاص ثالث، نمایندگان آن‌ها و سایر افراد مجاز توسط آن‌ها قرار داده و همچنین اسناد مربوطه حاوی چنین اطلاعاتی را برای آن‌ها فراهم آورد.

شرکت، اطلاعات را خارج از EEA منتقل نمی‌کند.

شرکت ممکن است اطلاعات زیر را جمع آوری و پردازش کند: ایمیل، نام، نام خانوادگی، تلفن، آدرس محل سکونت، تاریخ و محل تولد و در صورت لزوم شرایط قانونی سایر اطلاعات.

سیاست کوکی

می‌توانید مرورگر خود را طوری تنظیم کنید که از همه یا برخی کوکی‌های مرورگر امتناع کرده یا هنگام تنظیم یا دسترسی وب‌سایت‌ها به کوکی‌ها به شما هشدار دهد. چنانچه کوکی‌ها را غیرفعال یا رد می‌کنید، لطفاً توجه داشته باشید که برخی از قسمت‌های وب‌سایت AMarkets ممکن است غیرقابل دسترسی شده یا به درستی کار نکنند. برای اطلاعات بیشتر لطفا از سیاست حفظ حریم خصوصی ما بازدید فرمایید.

شرکت حق دارد عملیات یا مجموعه‌ای از عملیات را بر روی داده‌‌ یا مجموعه‌ای از داده‌های شخصی انجام دهد، خواه از طریق ابزارهای خودکار، مانند جمع آوری، ثبت، سازماندهی، ساختاربخشی، ذخیره‌سازی، انطباق یا تغییر، بازیابی، مشاوره، کاربری، افشا از طریق انتقال، انتشار یا در دسترس قرار دادن، هم‌ترازی یا ترکیب، محدودیت، حذف یا تخریب باشد و خواه نه؛.

طبق اصول GDPR مربوط به پردازش داده‌های شخصی، اطلاعات شخصی شما باید موارد زیر باشد:

  • به طور قانونی، عادلانه و شفاف در رابطه با موضوع داده پردازش ‌شود. (قانونمندی، انصاف و شفافیت) ;
  • برای اهداف مشخص، صریح و مشروع جمع‌آوری ‌شود و به نحوی که با این اهداف ناسازگار باشد پردازش نگردد. پردازش بیشتر برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف علمی یا تاریخی یا آماری، ناسازگار با اهداف اولیه تلقی نمی‌شوند.(“محدودیت هدف”);
  • متناسب، مرتبط و به آنچه در ارتباط با اهدافی که برای آنها پردازش می‌شود ضروری است محدود باشد (“به حداقل رساندن اطلاعات”) ؛
  • دقیق و در صورت لزوم به روز باشد. هرگونه اقدام منطقی باید صورت پذیرد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات شخصی نادرست، با توجه به اهدافی که برای آنها پردازش می‌شوند، بدون تاخیر پاک شده یا اصلاح ‌شوند (“صحت اطلاعات”) ؛
  • به گونه‌ای نگهداری شود که اجازه شناسایی افراد را بیش از مدت لازم برای اهدافی که برای پردازش داده‌های شخصی لازم است، ندهد. داده‌های شخصی ممکن است برای دوره‌های طولانی‌تری ذخیره شوند; تا زمانی که برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف علمی، تاریخی یا آماری منوط به اجرای اقدامات فنی و سازمانی مناسب مورد نیاز این آیین‌نامه به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های موضوع داده استفاده شوند (“محدودیت ذخیره‌سازی”) ؛
  • به گونه‌ای پردازش شود که امنیت مناسب اطلاعات شخصی را تضمین کند، از جمله حفاظت در برابر پردازش غیرمجاز یا غیرقانونی و در برابر گم شدن، تخریب یا آسیب تصادفی، با استفاده از اقدامات فنی یا سازمانی مناسب (“صداقت و محرمانه بودن”).

این شرکت اقدامات امنیتی مناسبی را برای جلوگیری از گم شدن تصادفی اطلاعات شخصی شما، استفاده یا دسترسی غیرمجاز، تغییر یا افشای آنها انجام داده است. علاوه بر این، شرکت دسترسی به اطلاعات شخصی شما را برای کارکنان و سایر اشخاص ثالثی که نیاز به دسترسی به داده‌های محدودی از مشتریان دارند محدود می‌نماید. آن‌ها اطلاعات شخصی شما را بر فقط اساس دستورالعمل‌های ما پردازش می‌کنند و وظیفه محرمانه بودن را بر عهده دارند.

برای استفاده از کلیه حقوق مربوطه، سوالات یا شکایات مربوط به هرگونه مسئله حفاظت از داده بین شما و شرکت، لطفاً با مسئول حفاظت از داده‌های ما با آدرس [email protected] تماس بگیرید.

[email protected]
تاریخ آخرین بازبینی 01/05/2023
AMarkets LLC با شماره ثبت LLC14486/2023 در Cook Islands