اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

مروری بر انواع حساب‌های معاملاتی

مقایسه حساب
حداقل واریز
لوریج
حداقل حجم سفارش
اسپرد
کمیسیون
میزان Stop Out
ارز حساب
E
ECN
اجرای بازار
$200 / €200
تا سقف 1:3000 1
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 0 پیپ
2.5$/2.5€ در هر 1 لات در هر طرف 2
40%
USD, EUR
S
Standard بهترین کار برای شروعBest to Start
اجرای سریع / اجرای بازار
$100 / €100
تا 1:3000 1
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 1.3 پیپ
0 2
20%
USD, EUR
F
Fixed
اجرای سریع / اجرای بازار
$100 / €100
تا 1:3000 1
از 0.01 با گام 0.01
ثابت از 3 پیپ 2
0 3
20%
USD, EUR
مقایسه حساب
E
ECN
F
Fixed
حداقل واریز لوریج حداقل حجم سفارش اسپرد کمیسیون میزان Stop Out ارز حساب
$200 / €200 تا سقف 1:3000 1 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 0 پیپ 2.5$/2.5€ در هر 1 لات در هر طرف 2 40% USD, EUR
$100 / €100 تا 1:3000 1 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 1.3 پیپ 0 2 20% USD, EUR
$100 / €100 تا 1:3000 1 از 0.01 با گام 0.01 ثابت از 3 پیپ 2 0 3 20% USD, EUR