مروری بر انواع حساب‌های معاملاتی

مقایسه حساب
حداقل واریز
لوریج
حداقل حجم سفارش
اسپرد
کمیسیون
میزان Stop Out
ارز حساب
E
ECN
اجرای بازار
$200 / €200
تا سقف 1:2001
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 0 پیپ
2.5$/2.5€ در هر 1 لات2
40%
USD, EUR
S
Standard بهترین کار برای شروعBest to Start
اجرای سریع / اجرای بازار
$100 / €100
تا 1:10001
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 1.3 پیپ
0
20%
USD, EUR
F
Fixed
اجرای سریع / اجرای بازار1
$100 / €100
تا 1:1000 2
از 0.01 با گام 0.01
ثابت از 3 پیپ 3
0
20%
USD, EUR
مقایسه حساب
E
ECN
F
Fixed
حداقل واریز لوریج حداقل حجم سفارش اسپرد کمیسیون میزان Stop Out ارز حساب
$200 / €200 تا سقف 1:2001 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 0 پیپ 2.5$/2.5€ در هر 1 لات2 40% USD, EUR
$100 / €100 تا 1:10001 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 1.3 پیپ 0 20% USD, EUR
$100 / €100 تا 1:1000 2 از 0.01 با گام 0.01 ثابت از 3 پیپ 3 0 20% USD, EUR
اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه