تقویم انقضا 2022

SYMBOL
ASX200
BRENT
BUND10Y
CAC40
CHINA50
COCOA
COFFEE
CORN
COTTONS
DAX30
DOWJONES30
DXY
EMISS
EUROSTOXX50
FTSE100
IBEX35
ITA40
NASDAQ100
NGAS
NIKKEI225
RTS
RUSSELL2000
S&P500
SOYBEAN
SUGARS
TNOTE
VIX
WHEAT
WTI
ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
15 14 13 13
20 17 17 21 19 23 21 25 22 20 24 22
3 2 1 1
20 17 17 14 19 16 14 18 15 13 17 15
25 22 24 26 24 23 26 25 27 25 24 20
9 7 7 9 3
9 7 7 9 8
17 19 21 18 15
12 10 10 14 12 9 14 11 8 6 8 8
17 16 15 15
16 15 14 14
10 9 15 15
13 10 10 13 12 9 14 11 15 13 10 15
17 16 15 15
17 16 15 15
20 17 17 14 19 16 14 18 15 13 17 15
15 16 15 15
16 15 14 14
20 17 23 21 19 16 21 18 15 20 17 22
8 7 6 6
15 14 13 13
16 15 14 14
16 15 14 14
22 26 28 25 20
9 7 7 13
24 26 25 22
12 10 10 14 12 9 14 11 8 6 8 8
17 19 21 18 15
13 15 15 12 12 14 13 16 13 13 15 13
اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه