اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

تقویم انقضا 2023

SYMBOL
ASX200
BRENT
BUND10Y
CAC40
CHINA50
COCOA
COFFEE
CORN
COTTON
DAX30
DOWJONES30
DXY
EMISS
EUROSTOXX50
FTSE100
HK50
IBEX35
ITA40
NASDAQ100
NGAS
NIKKEI225
RUSSELL2000
S&P500
SOYBEAN
SUGAR
TNOTE
VIX
WHEAT
WTI
ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
13 13 14 14
24 22 16 20 24 22 20 24 20 25 21 21
2 6 6 6
17 14 15 13 16 15 12 16 14 18 15 14
26 23 29 26 24 28 27 29 27 26 28 20
2 5 6 3 8
9 11 13 10 9
22 13 22 16
8 11 8 9
15 15 14 14
14 14 13 13
9 8 14 14
7
15 15 14 14
15 15 14 14
26 23 29 26 24 28 27 29 27 26 28 20
17 14 15 13 16 20 12 16 14 18 15 14
15 15 14 14
14 14 13 13
19 16 23 20 23 22 20 24 21 24 21 21
9 6 6 6
14 14 13 13
14 14 13 13
22 19 22 26 20
9 13 15 14
23 25 29 28
5 8 8 11 9 8 13 9 13 12 7 7
16 13 22 15 16
18 16 16 18 18 15 18 17 14 17 16 13