برداشت

گزینه های پرداخت

جفت ارزها
هزینه ها
زمان پردازش
کمترین مقدار
بیشترین مقدار

کارت‌های بانکی

VISA, MasterCard

جفت ارزها

USD
EUR
RUB
UAH
KZT

هزینه ها

حداقل – 2.2٪ + مقدار ثابت

حداکثر – 3.5٪ + مقدار ثابت

زمان پردازش

1 تا 3 ساعت

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR
650 RUB

بیشترین مقدار

1 500 USD1
2 400 EUR
90 000 RUB

حواله بانکی

S.W.I.F.T.

جفت ارزها

USD
EUR
RUB

هزینه ها

بستگی به بانک دارد
کمترین 10 USD1

زمان پردازش

3 تا 5 روز کاری

کمترین مقدار

100 USD
100 EUR
6500 RUB

بیشترین مقدار

نامحدود

سیستم های پرداخت الکترونیکی

Neteller

جفت ارزها

USD
EUR

هزینه ها

2%
کمترین 1 USD
بیشترین 30 USD

زمان پردازش

فوری

کمترین مقدار

10 USD

بیشترین مقدار

نامحدود

Perfect Money

جفت ارزها

USD

هزینه ها

0,5%

زمان پردازش

فوری

کمترین مقدار

10 USD

بیشترین مقدار

نامحدود

WebMoney

جفت ارزها

USD

هزینه ها

0,8%
بیشترین 50 USD

زمان پردازش

فوری

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR

بیشترین مقدار

نامحدود3

FasaPay

جفت ارزها

USD
IDR

هزینه ها

0,5%

زمان پردازش

فوری

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR

Max Amount

نامحدود

TopChange

جفت ارزها

USD

هزینه ها

2%

زمان پردازش

فوری

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR

بیشترین مقدار

نامحدود

Skrill

جفت ارزها

USD
EUR

هزینه ها

1%

زمان پردازش

فوری

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR

بیشترین مقدار

نامحدود

نقل و انتقالات محلی

انتقال محلی در IRR

جفت ارزها

IRR

هزینه ها

0

Processing time

1 تا 3 ساعت

Min Amount

10 USD
10 EUR

بیشترین مقدار

نامحدود

  • 1 یا معادل آن به ERU/RUB
  • 2محدودیت برداشت روزانه 000 200 RUB یا معادل آن به دلار آمریکا USD در یک کارت بانکی
  • 3محدودیت برداشت روزانه 000 375 RUB در یک کارت بانکی
  • 4حداکثر مبلغ برداشت اتوماتیک روزانه 1000 USD می‌باشد.
  • پروسه درخواست برداشت نقدی فقط بین ساعات اداری بخش امور مالی و در روزهای کاری هر هفته (بین ساعت 08:00 – 17:00, UTC+1) رسیدگی می‌شود.