اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

برداشت

روش‌های پرداخت
نوع ارز
هزینه ها
زمان پردازش
کمترین مقدار
بیشترین مقدار

ارزهای رمزپایه

Tether

جفت ارزها

USDT
ERC-20
TRC-20
BEP-20

هزینه ها

1 USD
1 EUR

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

5 USDT

بیشترین مقدار

نامحدود

USD Coin

جفت ارزها

BEP-20

هزینه ها

1 USD
1 EUR

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

1 USDС

بیشترین مقدار

نامحدود

Binance Coin

جفت ارزها

BNB

هزینه ها

0%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

0.05 BNB

بیشترین مقدار

نامحدود

Bitcoin

جفت ارزها

BTC

هزینه ها

0%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

0.002 BTC

بیشترین مقدار

نامحدود

Litecoin

جفت ارزها

LTC

هزینه ها

0%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

0.1 LTC

بیشترین مقدار

نامحدود

Ethereum

جفت ارزها

ETH

هزینه ها

0%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

0.02 ETH

بیشترین مقدار

نامحدود

سیستم های پرداخت الکترونیکی

TopChange

جفت ارزها

USD

هزینه ها

0%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD

بیشترین مقدار

نامحدود

Zipay

جفت ارزها

USD

هزینه ها

0%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD

بیشترین مقدار

نامحدود

درخواست های برداشت 24 ساعته رسیدگی می شود.