برداشت

روش‌های پرداخت
نوع ارز
هزینه ها
زمان پردازش
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
نقل و انتقالات محلی

انتقال محلی در IRR

جفت ارزها

IRR

هزینه ها

0

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR

بیشترین مقدار

نامحدود

ارزهای رمزپایه

Tether

جفت ارزها

USDT TRC-20

هزینه ها

0,5% + 1 USD

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

100 USDT

بیشترین مقدار

نامحدود

Tether

جفت ارزها

USDT ERC-20

هزینه ها

0,5% + 20 USD

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

100 USDT

بیشترین مقدار

نامحدود

Bitcoin

جفت ارزها

BTC

هزینه ها

0.0004 BTC

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

0.002 BTC

بیشترین مقدار

نامحدود

Litecoin

جفت ارزها

LTC

هزینه ها

0.002 LTC

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

0.2 LTC

بیشترین مقدار

نامحدود

Ethereum

جفت ارزها

ETH

هزینه ها

0.005 ETH

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

0.02 ETH

بیشترین مقدار

نامحدود

سیستم های پرداخت الکترونیکی

ADVcash

جفت ارزها

USD
EUR

هزینه ها

0,5%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR

بیشترین مقدار

نامحدود

TopChange

جفت ارزها

USD

هزینه ها

2%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD

بیشترین مقدار

نامحدود

WebMoney

جفت ارزها

USD

هزینه ها

0,8%
بیشترین 50 USD

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD

بیشترین مقدار

نامحدود3

Perfect Money

جفت ارزها

USD

هزینه ها

0,5%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD

بیشترین مقدار

نامحدود

FasaPay

جفت ارزها

USD
IDR

هزینه ها

0,5%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD

Max Amount

نامحدود

Skrill

جفت ارزها

USD
EUR

هزینه ها

1%

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR

بیشترین مقدار

نامحدود

Neteller

جفت ارزها

USD
EUR

هزینه ها

2%
کمترین 1 USD
بیشترین 30 USD

زمان پردازش

تا 24 ساعت

کمترین مقدار

10 USD
10 EUR

بیشترین مقدار

نامحدود

درخواست های برداشت 24 ساعته رسیدگی می شود.