اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

موافقت‌نامه استفاده از حساب معاملاتی اسلامی

1. موافقت‌نامه استفاده از حساب معاملاتی اسلامی، از این به بعد «موافقت‌نامه» گفته می‌شود، عملکرد و شرایط استفاده از حساب‌های معاملاتی اسلامی را مشخص می‌کند، از این به بعد، تحت عنوان «اسلامی» گفته می‌شود، و مکمل قرارداد مشتری فعلی است. این موافقت‌نامه حاضر با انتقال حساب معاملاتی مشتری به گروه حساب‌های اسلامی لازم‌الاجرا است.

2. اگر یک مشتری منطبق بر قانون شرع بوده و نتواند بهره دریافت یا پرداخت کند، این مشتری ممکن است نوع حساب خود را به اسلامی تغییر دهد. برای تغییر حساب به اسلامی، مشتری باید مسلمان بودن خود را تصدیق و گواهی مستند وابستگی مذهبی خود را که توسط یک مرجع دینی مسلمان تأیید شده است، ارائه دهد.

3. انتقال یک حساب معاملاتی به گروه اسلامی توسط نمایندگان خدمات مشتریان شرکت، مبتنی بر درخواست مشتری انجام می‌پذیرد. به منظور انجام پذیرفتن انتقال حساب، مشتری باید یک درخواست به خدمات مشتریان شرکت ارسال کند. شرکت این حق را دارد که بدون هیچ توضیحی این خدمت را رد کند. برای سرعت بخشیدن به انتقال حساب به گروه اسلامی، مشتری لازم است که تمام پوزیشن‌های باز و دستورات در انتظار را ببندد.

4. گزینه حساب اسلامی روی حساب‌های فیکس، استاندارد و ای سی ان امکان‌پذیر است.

5. شرایط معاملاتی اعمال شده بر حساب‌های اسلامی همان شرایط حساب‌های فیکس، استاندارد و ای سی ان هستند، با این تفاوت که حساب‌های معاملاتی اسلامی سوآپ نداشته یا هزینه مازاد برای ابزارهای فارکس و فلزات ندارند (بدون سوآپ)

6. سرویس Swap-free روی ارزهای رمزپایه، سهام، شاخص‌ها، کالاها و اوراق قرضه اعمال نمی‌شود.

7. لیست ابزارهای معاملاتی قابل معامله در حساب‌های اسلامی ممکن است از لیست ابزارهای معاملاتی قابل معامله برای حساب‌های استاندارد متفاوت باشند (ابزارهای کمتری دارند)

8. مشتری حق دارد که برای بازگرداندن حساب خود به گروه حساب‌های اولیه در هر زمانی درخواست دهد (برای مثال فیکس یا استاندارد). در مواجه با درخواست تکراری برای انتقال حساب به گروه اسلامی، شرکت ممکن است برای چنین اقدامی، توضیحات کافی را درخواست کند.

9. اگر در دوره محاسبه بازپرداخت سود بالقوه حاصل از محاسبه سوآپ روی حساب مشتری می‌توانست به حساب واریز شود، حساب معاملاتی مشتری در گروه حساب‌های اسلامی بوده است، مشتری حق مطالبه هیچگونه بازپرداخت سود را نخواهد داشت.

10. در صورتی که شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاهد باشد که مشتری شرایطی که شامل حساب‌های اسلامی می‌شود را نقض کرده است، ماندد سود کردن از تفاوت در نرخ سودها ولی نه محدود به آن، در حالی که بیشتر معاملات سوآپ منفی دارند، یا سایر فعالیت‌های جعلی، شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که حساب مشتری را در هر لحظه و بدون هیچ تذکر و دلیلی از گروه اسلامی به گروه حساب‌های فیکس یا استاندارد بازگرداند. در صورت شناسایی معاملات جعلی، شرکت همچنین مجاز به اعمال سوآپ بر روی کلیه معاملاتی که در دوره اسلامی بودن حساب انجام گرفته می‌باشد.

11. در صورتی که برای مدت طولانی (7 روز یا بیشتر) در یک حساب معاملاتی فعالیت معاملاتی وجود نداشته باشد، شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که حساب مشتری را از گروه حساب اسلامی به گروه دیگری منتقل کند.

12. حساب‌های اسلامی نمی‌توانند در هیچ برنامه بونوس و جوایزی که توسط شرکت انجام می‌پذیرند شرکت داده شوند.

13. این موافقت‌نامه به قرارداد اصلی بین شرکت و مشتری ملحق شده و در صورت بروز اختلاف و یا مغایرت در شرایط معاملاتی از اولویت برخوردار است.

14. این موافقت‌نامه به هنگام دریافت درخواست مشتری توسط خدمات مشتریان شرکت برای انتقال حساب وی از اسلامی به گروه حساب‌های دیگر خاتمه می‌پذیرد.

15. طرفین موافقت می‌کنند که محل انعقاد این قرارداد به عنوان محل انعقاد قرارداد مشتری در نظر گرفته شود.
 

[email protected]
تاریخ آخرین بازبینی 01/05/2023
AMarkets LLC با شماره ثبت LLC14486/2023 در Cook Islands