اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

تغییر ساعت در اروپا 2023

23 آوریل 2024

با توجه به تغییر ساعت در اروپا در 25 تا 26 مارس، زمان معاملات برخی نمادها تغییر می کند.

 • DowJones30, NASDAQ100, S&P500 —  01:05 — 24:00
 • Russel2000 — 01:05 — 24:00
 • DAX30, Eurostoxx50  — 03:15 — 23:00
 • TNOTE —  01:00 — 24:00
 • SUGAR —  10:30 – 20:00
 • COTTON —  04:05 — 21:20
 • COFFEE —  11:15 – 20:30
 • COCOA —  11:45 — 20:30
 • WHEAT, CORN, SOYBEAN —  03:05 — 15:45 and 16:35 — 21:00
 • NGAS, VIX —  01:00 — 24:00
 • WTI —  01:05 — 24:00
 • China50, HK50 — 04:20 – 07:00 и 08:35 – 11:15 and 12:20 — 22:00
 • Nikkei225 — 03:05 – 09:10 and 10:35 – 19:00
 • ASX200 —  02:05 – 08:30 and 09:15 – 23:00
 • DXY — 03:00 — 24:00
 • XAUUSD, XAGUSD, PLATINUM — 01:00 — 24:00
 • USDRUB, EURRUB – 10:00 — 21:00
 • Stocks CFD, ETF CFD US — 16:30 – 23:00

تمام ساعات به زمان EET.

لطفا توجه داشته باشید که این برنامه مقدماتی است و احتمال تغییر وجود دارد.