اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on China50, HK50, TNOTE 23 فوریه 2023

23 فوریه 2023

مشتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای China50, HK50, TNOTE تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:– در

– در نماد China50، سواپ برای معاملات خرید -32 پوینت و 32 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد HK50، سواپ برای معاملات خرید -50  پوینت و 50 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد TNOTE، سواپ برای معاملات خرید 1 پوینت و -1 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

مروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از China50 , TNOTE, HK50.

– China50 approx. 30 index points

– HK50 approx. 4 index points

– TNOTE approx. 0.50 USD

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که